B103DSY Daňový systém v ČR

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
zima 2012
Rozsah
2/1. 16/0 v kombinované formě. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Nadia Bakhur (přednášející)
Ing. Miluše Korbelová (přednášející)
doc. Ing. František Pavelka, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc. (cvičící)
Garance
Katedra financí a ekonomie - Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B103DSY/1: Po 9:45–11:14 NAR309, S. Svátková, Praha
B103DSY/11: Po 11:30–12:14 NAR309, S. Svátková, Praha
B103DSY/21: So 6. 10. 15:45–18:59 NAR211, So 13. 10. 15:45–18:59 NAR211, Pá 16. 11. 15:45–18:59 NAR211, S. Svátková, Praha
B103DSY/22: Pá 9. 11. 15:45–18:59 NAR308, So 24. 11. 11:30–15:29 NAR304, So 1. 12. 11:30–15:29 NAR303, S. Svátková, Praha, BM jarní semestr
B103DSY/23: So 8. 12. 15:45–18:59 NAR245, S. Svátková, Praha, BM jarní semestr 2BK-MSP a 2BK-ZSS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentovi přehled o fungování systému daní a pojistného sociálního pojištění v ČR, který je nezbytnou součástí výbavy každého ekonoma. Předmět poskytuje základní znalosti z oblasti daňové techniky až do úrovně jednotlivých daní a pojistného. Umožňuje tak studentovi získat základní stupeň dovedností využitelných v praxi, a to jak ve směru zahrnutí daňových aspektů do rozhodovacích procesů, tak i při jednodušších výpočtech daní.
Osnova
 • Daňový systém ČR. Konstrukční prvky daně. Charakteristika daně.
 • Pojistné sociálního pojištění I. (účast na pojistném, rozhodné období, sazby, vyměřovací základ a výpočet pojistného u zaměstnanců a OSVČ).
 • Pojistné sociálního pojištění II. (vyměřovací základ a výpočet pojistného u státních pojištěnců a u osob bez zdanitelných příjmů, souběhy účastí, placení pojistného).
 • Daň z příjmů fyzických osob I. (poplatníci, předmět, základ daně, úprava základu daně, slevy na dani, daňová povinnost).
 • Daň z příjmů fyzických osob II. (dílčí základy daně, zálohy na daň, odvod daně).
 • Daň z příjmů právnických osob. Daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady.
 • Daň z přidané hodnoty I. (mechanismus výběru daně, osoba povinná k dani, registrace za plátce daně, předmět daně, místo plnění)
 • Daň z přidané hodnoty II. (základ daně, sazby daně, výpočet daně na výstupu, intrakomunitární plnění).
 • Daň z přidané hodnoty III. (plnění vůči třetím zemím, den vzniku povinnosti přiznat daň na výstupu, daň na vstupu, nárok na odpočet a jeho typy).
 • Selektivní daně ze spotřeby (spotřební daně, ekologické daně, dovozní clo, odvod z elektřiny ze slunečního záření).
 • Daň z nemovitostí. Silniční daň.
 • Převodové daně (daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí).
Literatura
  povinná literatura
 • Vančurová A., Láchová L. Daňový systém ČR 2012. Praha: 1. VOX a. s. - Nakladatelství. ISBN 978-80-87480-05-2.
 • Svátková S. Česká daňová soustava (CD s výukovou prezentací. Příklady s řešením. Tabulka s aktuálními sazbami). Praha: Nakladatelství 1. VOX a. s., 2012. ISBN 978-80-87480-07-6.
  doporučená literatura
 • Vančurová A. a kolektiv autorů. Daňový systém ČR 2012 - cvičebnice. 3 díly. Praha: 1. VOX a. s. ISBN 978-80-87480-08-3 (1. díl); ISBN 978-80-87480-09-0 (2. díl); ISBN 978-80- 87480-10-6 (3. díl); 978-80-87480-11-3 (komplet).
 • Daňové zákony v aktuálním znění.
Výukové metody
Přednáška doplněná řešením ilustrativních příkladů k vybraným tématům.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem. U písemného testu lze dosáhnout maximálně 100 bodů. Klasifikace: nevyhověl (0 – 59 % bodů); dobře (60 – 74 % bodů); velmi dobře (75 – 89 % bodů); výborně (90 – 100 % bodů). Rektorský termín (na žádost): ústní zkouška na podkladě dvou vytažených otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2018 11:56, 16. (sudý) týden

Kontakty: bivsis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému